EL NOSTRE MANIFEST

UN GRAN PAÍS RURAL

Catalunya pateix un gran desequilibri territorial. La major part dels seus habitants viuen a la ciutat Barcelona i a la seva àrea metropolitana. El 71% de la població catalana viu en només 59 ciutats.

Però el nostre país té 948 municipis. D’aquests, 900 són rurals. El 95% de municipis de Catalunya, ho contempli o no l’administració territorial, són rurals. I per tant haurien de poder definir, projectar i executar les polítiques rurals i de natura que considerin més oportunes. En col·laboració amb el Govern de Catalunya, però de forma autònoma. Perquè aquests municipis saben millor que ningú quines són les seves necessitats i poden articular millor que ningú la transformació necessària perquè l’entorn rural sigui un motor de país encara més potent del que ja és.

El Moviment País Rural està integrat per representants de ciutadans i organitzacions arrelades al mon rural. Aquest manifest és una declaració de les nostres aspiracions, compromisos i demandes.

VISIÓ DE FUTUR

El món rural pateix un greuge. I no es dona només en el tracte rebut per part de l’Administració, sinó també en la manera com la ciutadania i la classe política entén i concep Catalunya. L’evident i preocupant èxode rural és el símptoma més clar i evident d’aquest tracte injust i d’una concepció esbiaixada de la realitat. Però, sobretot, és la prova de la manca d’imaginació, empenta i estima real pel territori.

El valor d’un país es troba també en la salut econòmica de les seves àrees rurals, en la riquesa ecològica del seu entorn natural, en la qualitat del seu paisatge, en la força de la seva cultura d’arrel i en la capacitat transformadora d’aquesta altra ciutadania. La nostra identitat ve molt determinada pel medi físic. Per això la terra ha de ser al capdavant de les nostres polítiques i de la nostra concepció de país. Defensada. Respectada. Protegida.

La revolució digital i la millora de les infraestructures garanteixen la connexió del medi rural amb la resta del país. Ja no estem lluny. Ja no vivim aïllats. Podem gaudir de tots els serveis (públics i privats) en qualsevol lloc i en qualsevol moment. Això sempre i quan les polítiques públiques ho permetin i una nova concepció de país ho faciliti.

Catalunya és un gran país rural. Compta amb un gran nombre de municipis que estructuren el seu territori. La gent que hi viu i se l’estima ha de tenir, per tant, totes les facilitats per administrar, preservar i desenvolupar tot el seu potencial.

SOM, VOLEM

El Moviment País Rural és territorial i humanista. Estimem el nostre entorn, el nostre medi, la nostra gent, la nostra manera de viure i apostem fermament per construir el nostre futur a casa nostra, amb totes les eines i facilitats de l’administració pública i amb una empenta nova, diferent i transformadora. Perquè també som emprenedors, també fem moure el país, també aportem valor, també contribuïm al desenvolupament, també construïm futur.

Volem que el nostre sigui el motor d’un canvi real i que això es tradueixi en noves polítiques del Govern de Catalunya. La nostra proposta: el creixement rural sostenible.