En la recent publicació de la Llei 3/2023, de 16 de març, de la Generalitat de Catalunya, s’hi recullen diverses propostes fiscals i urbanístiques que des de País Rural vàrem proposar i que afavoreixen enormement el relleu generacional de les finques rústiques i el tractament de justícia tributària.

Si hem arribat fins aquí, és gràcies al treball constant de l’equip de País Rural i al suport incondicional dels associats que ens aneu donant.

En els documents adjunts podeu consultar la llei 3/2023 en el seu text íntegre i dos escrits més de resum dels articles més importants i que més ens afecten en tant que País Rural.

En síntesi, les millores són de l’àmbit de:

  • Impost de Successions i impost de Patrimoni on, a partir d’ara, pel fet de tenir Pla de Gestió Forestal es podrà bonificar no només la superfície forestal de la finca, sinó també les construccions situades a la finca i que siguin per a la utilitat d’aquesta. (pàg. 31 de la llei)
  • Impost de donacions, a favor del cònjuge, dels descendents o als col·laterals fins al tercer grau del donant, es pot aplicar en la base imposable una reducció del 95% del valor de les finques rústiques no només de la superfície forestal, sinó també de les construccions de la finca. (pàg. 32)

(Podeu consultar l’arxiu novetats legislatives)

  • Modificacions en matèria d’urbanisme en sol no urbanitzable: Reconstrucció i rehabilitació de construccions agroforestals. Ús d’habitatge familiar per a construccions associades a una explotació rústica. Col·locació de plaques solars per autoconsum al voltant de les masies en un radi de 50 metres, fins ara només era possible a teulades i façanes. (Pàg. 71 a 73)

(Podeu consultar l’arxiu novetats d’urbanisme)

Us encoratgem a fer-hi una lectura amb més detall i a continuar donant suport al Moviment Associació País Rural per poder continuar, amb persistència i tenacitat, fent noves propostes de modificacions de les lleis, al nostre govern i als grups polítics, que tanta falta ens fa en el nostre entorn quotidià.

Per a qualsevol qüestió pel que fa a País Rural, restem a la vostra plena disposició.

Moltes gràcies per tot i salutacions cordials,

Josep Maria Vila d’Abadal i Serra, President del Moviment País Rural.
Santa Coloma de Farners (Girona), 20 de març de 2023.

230320-novetats-durbanisme

230320-NOVETATS-LEGISLATIVES-PAIS-RURAL-17.03.2023

Llei-3_2023-integra