Avui reunió amb Micropobles. Associació que es defineixen com el punt de trobada per als municipis menors de 500 habitants de Caatalunya que defensen la ruralitat i lluiten pel repoblament.

L’objectiu: sumar esforços a favor dels municipis amb pocs habitants.