S’han iniciat diferents reunions amb TOTS els partits polítics perquè incloguin els nostres plantejaments als seus programes electorals.

Avui hem estat amb el grup dels Socialistes al Parlament de Catalunya.