El dissabte 29 d’octubre de 2022, es va celebrar a Alcarràs l’Assemblea General Ordinària de l’entitat Moviment País Rural. A més de l’Assemblea, la trobada també va comptar amb les conferències de l’Oriol Anson, Xavier Fornells i Martí Boada.  

L’Assemblea es va iniciar amb la benvinguda del President del Moviment País Rural, el Sr. Josep Maria Vila d’Abadal i del Sr. Jordi Janés l’Alcalde d’Alcarràs. Alcarràs és el 5è municipi més gran de la província de Lleida, i com va dir “Som els primers productors en fruita dolça i un dels més importants en caps de bestiar en porcí i boví”.

Es van aprovar 3 propostes de fiscalitat positiva: successions, donacions i la d’impost de patrimoni.

Finques forestals amb masia inclosa que puguin gaudir d’una bonificació fiscal amb la finalitat de mantenir els pagesos i silvicultors actuals, i facilitar el relleu generacional. Una proposta de modificació de llei d’urbanisme, amb la finalitat de facilitar la tramitació d’obres i activitats als ajuntaments,  i als particulars del món rural, posant èmfasi a masies.

En un altre punt, el President Josep Maria Vila d’Abadal va proposar buscar la fórmula per treballar conjuntament amb la plataforma Eines de Repoblament Rural. Proposta que es va aprovar pels socis presents.

En les xerrades posteriors Oriol Anson, actualment secretari d’Agenda Rural del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, va destacar “que cal evitar que el territori es buidi i per aconseguir un bon equilibri territorial és per mitjà de l’agenda rural”.            

Per la seva part Xavier Fornells ex-secretari d’Estratègia, Informació i Coordinació Territorial de la Generalitat,  va explicar la seva experiència dins el govern i apuntava que “existeix un món rural molt desconegut per la part urbana i que cal més comunicació i coordinació entre tots els que defensem el món rural”. Afegia que “Cal un pacte i un acord entre l’alta densitat i baixa densitat. Ens cal comunicar millor des del món Rural””. Finalment, el geògraf i naturalista Martí Boada, recentment distingit amb el premi Canigó,  va recordar que “el repte més important que tenim és la lluita pel medi ambient” en la seva intervenció.

La trobada va servir per fer un pas més i seguir treballant per ser el motor d’un canvi real, i que això es tradueixi en noves polítiques del Govern de Catalunya. Amb una proposta i una aposta ferma i clara d’ajuda al sector primari amb un creixement rural sostenible.